Skip links

Budownictwo sanitarne

W ramach wprowadzonej działalności nasze Przedsiębiorstwo realizuje usługi w branży wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym m.in.:

budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz przydomowych przepompowni ścieków

montaż hydrantów przeciwpożarowych

budowę zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Realizując zadania własne gminy w zakresie budownictwa sanitarnego zdobyliśmy doświadczenie oraz posiadamy kadrę i bazę sprzętowo – maszynową do budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w realizacje wykonujemy w różnych technologiach. Wykorzystujemy wiele materiałów oraz różne typy połączeń w zależności od zapotrzebowania. Montujemy przewody, studnie oraz armaturę wodociągową i kanalizacyjną. Instalujemy urządzenia w wykopach otwartych, a w przypadku takiej potrzeby wykorzystujemy technologie bezwykopowe z udziałem naszych kontrahentów.

Return to top of page
Skip to content