Skip links

Ogłoszenie – stacja uzdatniania wody w Rybakach

Od stycznia bieżącego roku realizowana jest na zlecenie Gminy Somonino kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca tego roku.
Inwestycja ta poprawi zdecydowanie wydajność i sposób uzdatniania wody dostarczanej do mieszkańców miejscowości Rybaki, Rąty oraz Ostrzyce. Umożliwi również zastępczą dostawę wody do miejscowości Starkowa Huta, Kaplica i Połęczyno.
Zmodernizowany obiekt będzie wyposażony między innymi w nową studnię głębinową, zbiornik magazynujący wodę oraz agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy hydroforni. Przebudowywany obiekt musiał zostać tymczasowo wyłączony całkowicie z użytkowania, a zastępuje go i dostarcza wodę dla mieszkańców hydrofornia w Starkowej Hucie.

W związku z tym, że obiekt zastępczy dostarcza obecnie wodę odbiorcom na zdecydowanie większym obszarze uprzejmie prosimy odbiorców wody w miejscowościach Rąty, Rybaki,Ostrzyce, Starkowa Huta, Kaplica i Połęczyno o oszczędne użytkowanie wody z wodociągu gminnego i niestosowanie jej do podlewania ogrodów, trawników itp do czasu zakończenia realizowanej inwestycji. Pozwoli to na zachowanie odpowiedniego ciśnienia wody na całym ww. obszarze i zminimalizowanie uciążliwości dla wszystkich odbiorców wody.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Return to top of page