Skip links

Przebudowa kolektora tłocznego Borcz – Wyczechowo

Niedawno zakończyliśmy kolejną, bardzo ważną inwestycję. Z uwagi na szybki rozwój miejscowości Borcz i związany z tym systematyczny wzrost ilości powstających ścieków przystąpiliśmy do wymiany rurociągu tłocznego od przepompowni w Borczu aż do Wyczechowa. W ramach tego działania dokonano wymiany rury o średnicy dn90 na dn160 na odcinku 2300mb. Zrealizowana inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borcz tym samym dając możliwość przyłączenia wielu nieruchomości w tym rejonie.

Return to top of page
Skip to content