Skip links

Przebudowa ulicy Szkolnej w Goręczynie

GPRU Sp. z o.o. w Sławkach zakończyło niedawno realizację jednego z zadań inwestycyjnych zleconych przez Gminę Somonino tj. przebudowy ulicy Szkolnej w Goręczynie.

Inwestycja ta obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, budowę kanalizacji deszczowej wyposażonej we wpusty oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej. Dodatkowo w ramach zadań własnych Spółka dokonała wymiany istniejącego pod drogą wodociągu z rur azbestowych na nowy z rur polietylenowych.

Dzięki tym elementom ulica stanowiąca między innymi jeden z dojazdów do Szkoły Podstawowej w Goręczynie zyskała zupełnie nowy wizerunek.

Efekty tej inwestycji można oglądać na żywo korzystając z ulicy. Dla osób, które nie mają takiej okazji załączamy kilka fotografii.

Przed wykonywanymi pracami.
W trakcie budowy.
Ulica po zakończonych pracach.
Return to top of page
Skip to content