Skip links

Budowa i utrzymanie dróg

Usługi drogowe

Przedsiębiorstwo przyjmuje i realizuje zlecenia z branży drogowej. Zakres wykonywanych robót obejmuje między innymi:

roboty ziemne

wykonywanie stabilizacji cementowych dróg jako dolna warstwa podbudowy pod nawierzchnie utwardzone np. asfalt, kostka betonowa

wykonywanie podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

naprawę nawierzchni dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca

utwardzanie dróg i placów płytami betonowymi prefabrykowanymi

usługi brukarskie

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

budowę przepustów drogowych

montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

ręczne i mechaniczne sprzątanie w pasie drogowym

dostawa i instalacja urządzeń małej architektury

zimowe utrzymanie dróg

Return to top of page
Skip to content