Skip links

Realizacje – Budowa i utrzymanie dróg

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa drogowego w Wyczechowie


Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa drogowego w Wyczechowie.
290 m długości,
3,5 m szerokości.
Razem: 1050 m2

Budowa chodnika wzdłuż ul. Siemiana w Somoninie


Budowa chodnika wzdłuż ulicy Siemiana w Somoninie
Chodnik z kostki betonowej bezfazowej o długości 350 m i szerokości 2,0 m.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej w Rybakach


Nawierzchnia asfaltowa wykonana na podbudowie ze stabilizacji cementowej i kruszywa drogowego w Rybakach.
Obmiar: 335 m długości,
3,50 m szerokości.
Razem 1172,50 m2

Nawierzchnia asfaltowa wykonana na podbudowie ze stabilizacji cementowej i kruszywa drogowego w Sławkach


Obmiar: 240 m długości, 4,0 m szerokości, skrzyżowanie 84,0 m2. Razem 1044 m2.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej wraz z budową odwodnienia w Somoninie osiedle Mestwina


Budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienia) oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie ze stabilizacji cementowej i kruszywa drogowego w Somoninie osiedle Mestwina.
Obmiar: 1 odcinek 224 m długości, 4,0 m szerokości
2 odcinek 32 m długości, 6,0 m szerokości
skrzyżowania: 155 m2
Razem: 1243 m2

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa drogowego w Borczu


Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa drogowego w Borczu wraz zjazdem z drogi krajowej nr 20.
240 m długości, 3,50 m szerokości, zjazd 51,25 m2. Razem: 891,25 m2

Zobacz inne Realizacje i Inwestycje

ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ZOBACZ WIĘCEJ

Budownictwo sanitarne

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa i utrzymanie dróg

Return to top of page
Skip to content