Skip links

Realizacje – Budownictwo sanitarne

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kasztelańskiej w Goręczynie i Somoninie


Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach począwszy od maja 2018 roku prowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż nowo budowanej jezdni asfaltowej ul. Kasztelańskiej. Roboty te są wykonywane na zlecenie firmy Dromos z Kartuz która jest generalnym wykonawcą robót.

Zakres prac jakie wykonuje GPRU obejmuje:

  • budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicach od Dn 250 do Dn 400 o łącznej długości 2473,8 m
  • montaż 79 studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200 mm
  • odprowadzenie wód opadowych poprzez 4 separatory substancji ropopochodnych
  • montaż przykanalików wraz z wpustami żeliwnymi w ilości 135 sztuk

Na chwile obecną roboty realizowane przez GPRU dobiegają końca.

Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej


GPRU realizuje bardzo szeroki zakres usług związanych z budownictwem sanitarnym. Budujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza wod-kan dla klientów firmowych jak i indywidualnych. Wykorzystujemy przy tym najnowsze dostępne technologie tj. rury PE, PVC łączone m.in. poprzez system zgrzewania doczołowego. Instalujemy hydranty przeciwpożarowe podziemne jak i nadziemne, różnego rodzaju zasuwy, reduktory ciśnienia itp. Do budowy sieci kanalizacyjnych wykorzystujemy studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych lub elementów PVC. Ponadto na zlecenie naszych klientów montujemy bezodpływowe zbiorniki na ścieki oraz przydomowe przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem. Instalujemy urządzenia w wykopach otwartych , a w przypadku takiej potrzeby wykorzystujemy technologie bezwykopowe z udziałem naszych kontrahentów.

Zobacz inne Realizacje i Inwestycje

ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ZOBACZ WIĘCEJ

Budownictwo sanitarne

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa i utrzymanie dróg

Return to top of page
Skip to content