Skip links

Realizacje – Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Somoninie (wykonanie otworu studziennego, modernizacja SUW, budowa zbiorników retencyjnych)


Prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Somoninie rozpoczęły się w 2016 roku. 1 etapem robót było wykonanie nowego otworu studziennego nr 3 którego wykonawcą była firma Hydrotrest z Gdyni. W kolejnym roku dokonano gruntownej przebudowy budynku SUW wraz z całkowitą wymianą wyposażenia, oraz instalacji zewnętrznych. Nowa stacja została podłączona do wykonanego wcześniej otworu studziennego. W tym czasie wykonano również nowe ogrodzenie wokół obiektu. Wykonawcą robót była firma Hirsz ze Stężycy. W roku bieżącym na terenie stacji został zainstalowany nowoczesny zbiornik retencyjny. Jego zadaniem jest magazynowanie wody uzdatnionej i uzyskanie zwiększonej wydajności hydroforni podczas zwiększonych rozbiorów. Na chwile obecną koszty poniesione przez GPRU przekroczyły wartość 1 mln zł. W najbliższych latach planowany jest montaż kolejnego zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka istniejącego zbiornika betonowego. Zwieńczeniem prac będzie wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku SUW poprzez ułożenie kostki betonowej na dojazdach i chodnikach oraz założenie trawników i nasadzenie krzewów.

Przed zmianami
Po zmianach

Montaż zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody w Ramlejach


Stacja Uzdatniania Wody w Ramlejach zasila w wodę mieszkańców miejscowości Ramleje, Ostrzyce i części Goręczyna. Od wielu lat można zaobserwować znaczny wzrost ilości mieszkańców tego rejonu. Przy tak dynamicznym rozwoju który wiąże się ze zwiększaniem poboru wody dotychczasowa wydajność stacji nie zapewniała odpowiedniego ciśnienia wody w sieci. W związku z powyższym dokonano zakupu i montażu nowoczesnego zestawu hydroforowego, który w porównaniu do poprzedniego układu jest blisko 3-krotnie wydajniejszy. O jego skuteczności mogliśmy się przekonać podczas tegorocznych upałów. Pomimo ekstremalnych temperatur i bardzo dużych rozbiorów wody udało nam się ograniczyć przerwy w dostawie w wody z jakimi borykały się np. gminy sąsiednie.

Budowa nowej stacji redukcyjnej ciśnienia wody w Rybakach


Budowa nowej stacji redukcyjnej ciśnienia wody w Rybakach była konieczna ze względu na trwające od wielu lat problemy z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Ostrzyce, Rąty i Rybaki. Niskie ciśnienie wody w okresie letnim (okres kiedy zapotrzebowanie jest największe) a do tego okresowe pogorszenie parametrów wody było bolączką wielu mieszkańców tego rejonu. Odkąd wykonaliśmy nową stację redukcyjną problem zniknął. Pomimo tegorocznej suszy i rekordowych rozbiorów wody nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń od mieszkańców o jej złej jakości lub braku.

Zobacz inne Realizacje i Inwestycje

ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ZOBACZ WIĘCEJ

Budownictwo sanitarne

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa i utrzymanie dróg

Return to top of page
Skip to content