Skip links

Realizacje

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo–Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach funkcjonuje jako spółka prawa handlowego w której 100% udziałów ma Gmina Somonino. Jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw komunalnych na rynku, które świadczy tak szeroki wachlarz usług, w tym między innymi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, budowa sieci i przyłączy wod-kan oraz usługi drogowe. W minionych latach nasza baza sprzętowa jak i kadrowa ulegały systematycznemu zwiększeniu co obecnie przekłada się na możliwość realizacji wielu inwestycji własnych jak i robót zewnętrznych. Podstawą naszej działalności jest produkcja i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Obszarem naszego działania jest gmina Somonino, część gminy Kartuzy i Stężyca. Wyspecjalizowaliśmy się również w budowie nawierzchni dróg asfaltowych na podbudowie ze stabilizacji cementowej lub kruszywa łamanego. Posiadamy odpowiedni sprzęt dzięki któremu jesteśmy w stanie wykonać długie odcinki dróg w szybkim tempie. Oprócz tego budujemy drogi z elementów prefabrykowanych, z kruszywa łamanego oraz chodniki, przepusty drogowe i inne. Poza branżą drogową bardzo istotną częścią naszej działalności jest branża sanitarna, a mianowicie budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców corocznie na terenie gminy realizujemy wiele inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dotyczą one modernizacji poszczególnych stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci. W okresie działalności Spółki udało nam się wybudować 12 km sieci wodociągowej i 4 km sieci kanalizacyjnej w różnych miejscowościach gminy Somonino.

Innym przykładem inwestycji w branży sanitarnej jaką wykonujemy w roku bieżącym jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztelańskiej i Ceramicznej w miejscowościach Goręczyno i Somonino. Jest to duże zadanie obejmujące budowę prawie 2,5 km sieci kanalizacji deszczowej, 79-ciu studni rewizyjnych, 135-ciu wpustów ulicznych i 4-ech separatorów substancji ropopochodnych.
Poza w/w branżami zajmujemy się również bieżącym utrzymaniem dróg i zieleni, obsługą 3-ech hal sportowych w miejscowościach Somonino, Egiertowo i Borcz oraz obsługą pełnowymiarowego boiska sportowego w Somoninie.

Zobacz inne Realizacje i Inwestycje

Zbiór materiałów dokumentujących naszą działalność
ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ZOBACZ WIĘCEJ

Budownictwo sanitarne

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa i utrzymanie dróg

Return to top of page
Skip to content