Skip links

PSZOK

odpady-ikony

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sławkach (siedziba Spółki) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Somonino. Objęty jest on regulaminem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Somonino w dniu 1 czerwca 2018 roku. Poniżej zamieszczamy regulamin PSZOK wraz z informacjami o możliwościach dostaw odpadów komunalnych.

Regulamin PSZOK
Adres PSZOK

Oczyszczalnia Ścieków w Sławkach
Sławki 1A
83-314 Somonino
Tel. (58) 684-12-26

Godziny otwarcia PSZOK

poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 16:00
wtorki od godz. 9:00 do godz. 16:00
środy od godz. 12:00 do godz. 19:00
czwartki od godz. 9:00 do godz. 16:00
piątki od godz. 9:00 do godz. 16:00
soboty od godz. 8:00 do godz 13:00

Do dostarczania odpadów do PSZOK uprawnieni są mieszkańcy Gminy Somonino, właściciele nieruchomości użytkowanych sezonowo znajdujących się na terenie Gminy oraz prowadzący działalność gospodarczą (wyłącznie surowce: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne).
Dostawca odpadów zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, adresu nieruchomości wskazanej w składanie deklaracji.

Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Do rozładunku odpadów dostarczanych do PSZOK zobowiązany jest dostawca.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posortowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Rodzaje odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Somonino

icon-paper

Papier

Wrzucamy:
 • Opakowania z papieru i tektury
 • Gazety i czasopisma
 • Katalogi, prospekty i foldery
 • Papier biurowy i szkolny
 • Książki i zeszyty
 • Torebki papierowe
 • Papier pakowany
Nie wrzucamy:
 • Papier powlekany folią i kalką
 • Kartony po mleku i napojach
 • Pieluchy, podpaski, pampersy i podkładki
 • Worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • Tapety, zanieczyszczony papier
icon-glass

Szkło

Wrzucamy:
 • Butelki i słoiki szklane bez nakrętek po napojach i żywności
 • Butelki bez nakrętek po napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
 • Ceramika, doniczki, porcelana
 • Szkło okularowe i żaroodporne
 • Znicze z zawartością wosku
 • Żarówki, świetlówki i reflektory
 • Lustra, szyby
 • Opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach
icon-bio

Odpady biodegradowalne (zielone)

Wrzucamy:
 • Odpady warzywne i owocowe
 • Resztki jedzenia
 • Gałęzie drzew i krzewów
 • Skoszona trawa, liście , kwiaty
 • Trociny i kora drzewa
Nie wrzucamy:
 • Ziemia i kamienie
 • Popiół, drewno impregnowane
 • Kości i odchody zwierząt
 • Olej jadalny
 • Płyty wiórowe i pilśniowe
 • Mięso i padlina zwierząt
 • inne odpady komunalne, w tym niebezpieczne
icon-electro

Pozostałe odpady

Przyjmujemy:
 • Odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym lampy fluorescencyjne oraz lampy zawierające rtęć
 • Popiół
 • Do 20 kg odpadów niebezpiecznych: opakowania zawierające resztki farb, lakierów i rozpuszczalników, odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, opakowania po aerozolach
 • Do 1 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Do 1 m3 styropianu i wełny budowlanej( czysty- zapakowany w worki foliowe)
 • Do 4 opon samochodowych
 • Do 200 kg papy( zapakowana w worki foliowe nie przekraczające 30 kg każdy)
 • Zużyte baterie i akumulatory
Nie przyjmujemy:
 • Odpady zawierające azbest
 • Odpady niemożliwe do zidentyfikowania
 • Części samochodowe
 • Odpady, których ilość, rodzaj i sposób dostarczania wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
icon-plastic

Tworzywa sztuczne

Wrzucamy:
 • Butelki plastikowe, naklejki, kapsle i zakrętki od słoików
 • Plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku, sokach
 • Puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po produktach spożywczych
 • Opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 • Złom żelazny i metale kolorowe
Nie wrzucamy:
 • Artykuły medyczne
 • Odpady budowlane i przemysłowe
 • Nieopróżnione opakowania po farbach, lakierach i olejach
 • Zużyte baterie i akumulatory

( zalecane jest zgniecenie tworzyw sztucznych przed wrzuceniem do worka)

Return to top of page
Skip to content