Skip links

Strefa klienta

Aktualne stawki za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek od 01.07.2023r.

Jakość wody

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z poszczególnych ujęć wody zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Sprawozdanie z badania wody:
SUW Egiertowo SUW Goręczyno SUW Hopowo SUW Ramleje SUW Rybaki SUW Somonino SUW Starkowa Huta
Ocena jakości wody:
SUW Egiertowo SUW Goręczyno SUW Hopowo SUW Ramleje SUW Rybaki SUW Somonino SUW Starkowa Huta

W przypadku wątpliwości z jakiej hydroforni dostarczana jest woda do Państwa nieruchomości prosimy o kontakt.

Druki do pobrania

W-1 Wniosek o wydanie warunków technicznych W-2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej W-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wydajności hydrantu W-4 Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków W-5 Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego i zawarcie umowy W-6 Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i zawarcie umowy ZG-1 Zgłoszenie o rozpoczęciu budowy przyłącza wod-kan Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych Wniosek o podanie informacji o możliwości doprowadzenia wody i odbioru ścieków

Podaj stan wodomierza

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach wprowadziło uproszczoną metodę podawania przez mieszkańców aktualnych stanów wodomierzy bez konieczności logowania.

  W tym celu należy wypełnić poniższy formularz:

  Aktualne stany wodomierzy:

  wodomierz główny

  wodomierz główny

  podwodomierz 1

  podwodomierz 1

  podwodomierz 2

  podwodomierz 2

  * cztero lub pięciocyfrowy nr ID widoczny w prawym górnym roku faktury
  ** w przypadku braku adresu e-mail faktura zostanie wysłana listem zwykłym na adres korespondencyjny odbiorcy

  Zgłoszenie stanu wodomierza nie zwalnia odbiorcy z obowiązków wynikających z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz.U. Nr 72, poz. 747)

  Return to top of page
  Skip to content